Akcje Spółki na giełdzie

Akcje Spółki na giełdzie

Aktualnie na rynku NewConnect notowanych jest :

5 200 000 akcji serii A

   301 800 akcji serii B 

PIK S.A. 50-066 Wrocław al. Armii Krajowej 8b/6 NIP 6922492411 REGON 021441191 KRS 0000451245