Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Gamrat S.A.

3 310 000

34,84%

3 310 000

34,84%

Krzysztof Moska

1 900 000

19,99%

1 900 000

19,99%

Adam Łanoszka

576 646

6,07%

576 646

6,07%

PIK S.A.

800 000

8,42%

800 000

8,42%

Pozostali

2 915 154

30,68%

2 915 154

30,68%

Razem

9 501 800

100%

9 501 800

100%

 

PIK S.A. 50-066 Wrocław al. Armii Krajowej 8b/6 NIP 6922492411 REGON 021441191 KRS 0000451245