Kalendarium

Kalendarium

 

Raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:

  - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.;

 - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;

 - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;

 - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;

 - raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

PIK S.A. 50-066 Wrocław al. Armii Krajowej 8b/6 NIP 6922492411 REGON 021441191 KRS 0000451245