Władze spółki

Władze spółki

Zarząd Spółki

Paweł Żurowski - Prezes Zarządu – pełnił funkcję do 13 września 2017 oraz został ponownie powołany do pełnienia funkcji 13 października 2017.

Maciej Garncorz – Prezes Zarządu – pełnił funkcję od 14 września 2017 do 13 października 2017.

Rada Nadzorcza Spółki

- Adrian Moska – od 13.10.17

- Wojciech Hoffmann – od 13.10.17

- Mateusz Gorzelak – od 13.10.17

- Adam Łanoszka – od 13.10.17

- Michał Mróz – od 13.10.17

- Jolanta Szurko – do 13.10.17

- Artur Nawrocki – do 13.10.17

- Sławomir Wójcik – do 13.10.17

- Barbara Sielicka – do 13.10.17

- Katarzyna Żurowska – do 14.09.17

PIK S.A. 50-066 Wrocław al. Armii Krajowej 8b/6 NIP 6922492411 REGON 021441191 KRS 0000451245